Nové centrum teoretické a praktické 

přípravy ve Věznici Nové Sedlo.

Foto: Michal Ureš