Mezi aktuální témata, která hýbou společností 

a kterými je třeba se zabývat, patří přeplněné 

věznice, mladiství delikventi, postpenitenciární 

péče, nedostatek vyškolených zaměstnanců, 

efektivnější soudní systém a mnohá další. 

Překonáváním právě těchto problémů se 

zabýval program „Spolupráce v justici“, který 

mimo jiné kladl důraz na ještě užší spolupráci  

v oblasti justice všech důležitých aktérů  

a na vylepšení systémů nápravné služby  

v souladu s mezinárodními standardy.  

O programu