Kontakty

Ministerstvo financí – Zprostředkovatel programu
czp@mfcr.cz

Ministerstvo spravedlnosti – Partner programu
http://portal.justice.cz

Rada Evropy – Partner programu
http://www.coe.int/en/

 

Ředitelství norské nápravné služby
http://www.kriminalomsorgen.no/

Září 2017

předem definovaných projektů

mil. Kč realizovaných v letech 2014–2017

7  

120  

za přibližně

www.eeagrants.cz

www.norwaygrants.cz

#Inspirace&Spolupráce

Administrativa, která se vyplatí!

Foto na obálce:
Zahrada Věznice Nové Sedlo, prostor 
pro výuku kurzů Údržba veřejné zeleně.
Foto: Michal Ureš