3

předem definované projekty ve spolupráci 

s partnery z Norska

Spolupráce a partnerství

partnerské instituce z donorských zemí

3

Opava

Praha

Kuřim

inspirace

Nové Sedlo

Příbram