31

Bilaterální spolupráce s norským 

partnerem programu

„Norské fondy jsou důležitou příležitostí pro bilaterální 
spolupráci mezi Norskem a Českou republikou a jsem 
obzvláště potěšen, že Norské fondy připravily půdu 
pro širokou spolupráci mezi nápravnými a probačními 
službami v obou zemích.

V posledních šesti letech jsme byli svědky velice 
konstruktivní a uspokojivé spolupráce, která přispěla  
k výměně znalostí, kompetencí a zkušeností  
a vybudování vazeb mezi vězeňskými a probačními 
službami v České republice a Norsku.

Díky realizaci projektů jsme mohli být svědky 
pozitivních výsledků, které přispěly ke zdolání 
současných problémů spojených s nárůstem populace 
ve věznicích, používání alternativních trestů, zaměření 
na zranitelné skupiny stejně tak jako zvýšení 
kompetencí jak vězňů, tak i zaměstnanců věznic 
prostřednictvím rehabilitačních programů a školení 
personálu.

Norští partneři projektů byli aktivně zapojeni  
do realizace dvou projektů v rámci nápravné služby  
a jednoho projektu ve spolupráci s Probační  
a mediační službou ČR (PMS). Probační služba 
Akershus byla velice spokojena se spoluprací s PMS 
v projektu zaměřeném na rozvoj systému pro další 
vzdělávání zaměstnanců PMS. Spolu s věznicemi  
v Ullersmo, Ringerike a Ila se projektu zúčastnila také 
University College of Norwegian Correctional Service.

Ženské věznice Bredtveit a Ravneberget a věznice 
Trøgstad a Bastøy byly stejně jako probační služba 
Agder zapojené do doplňkových aktivit podpořených 
z fondu pro bilaterální spolupráci. Jejich zástupci taktéž 
zmiňují vynikající a konstruktivní partnerství, které 
vyústilo v úspěšnou výměnu zkušeností a kompetencí.

Rád bych všem pogratuloval k výborným výsledkům, 
kterých bylo do roku 2017 dosaženo prostřednictvím 
opravdu dobře odvedené práce při zlepšování 
systému nápravné služby. Dovolte mi závěrem 
zdůraznit, že jsem si jistý pokračováním této vzájemně 
obohacující spolupráce i v budoucnosti.“

Inger-Lise Becher a Kim Ekhaugen
Ředitelství norské nápravné služby