1

2

4

5

6

7

3

29

Rozestavěný objekt výrobně vzdělávací haly ve Věznici 

Příbram. Foto: Archiv Věznice Příbram

2

 

Truhlářská dílna v novém centru teoretické a praktické 

přípravy ve Věznici Nové Sedlo. Foto: Michal Ureš

3

 

Výrobně vzdělávací hala ve Věznici Příbram. 

 

Foto: Michal Ureš

4

 

Vybavení PC učebny výpočetní technikou v příbramské 

věznici. Foto: Michal Ureš

5

 

Seminář ve spolupráci s ATV na téma Práce s násilnými 

pachateli v rámci projektu VS ČR. Foto: Archiv GŘ VS

6

 

Kurz finanční gramotnosti pro sociální pracovnice 

 

v rámci projektu PDP VS ČR. Foto: Archiv GŘ VS

7

 

Zapojení vězňů do pracovních činností na ostrově Bastøy, 

Norsko. Foto: Archiv Věznice Bastøy

7