1

2

3

4

27

1

 Školení k používání videokonferenčního zařízení v rámci 

 

projektu Zavedení videokonferencí v rezortu justice. 

 

Foto: Archiv Ministerstva spravedlnosti

2

 Pracovní cesta zaměstnanců českých ženských věznic do Norska 

 

v rámci bilaterální spolupráce (v rámci projektu Věznice Opava). 

Foto: Archiv odd. EU fondů a dotací GŘ VS

3

 Závěrečná konference projektu Systém dalšího vzdělávání 

pracovníků Probační a mediační služby ČR. Foto: Archiv PMS ČR

4

 Pracovní cesta do Norska zaměstnanců VS ČR v rámci bilaterálních 

aktivit předem definovaného projektu VS ČR. Foto: Archiv VS ČR

1

3

4

2