26

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Zvýšení efektivity přípravy 

vezněných žen před propuštěním  

z Věznice Opava

Vězeňská služba  

České republiky

Ředitelství norské  

nápravné služby 

11,908,304

Výstavba výrobně vzdělávací  

haly pro rekvalifikační kurzy  

vězňů před propuštěním  

ve Věznici Příbram

Vězeňská služba  

České republiky

11,167,206

Zvýšení efektivity v zacházení  

s mladými dospělými ve věku  

18 – 26 let ve Věznici Kuřim

Vězeňská služba  

České republiky

11,167,364

Účast zástupců předem  

definovaných projektů  

na jednání Výboru pro spolupráci 

programu CZ15 v Oslu

Ministerstvo financí

Ředitelství norské  

nápravné služby 

296,450

Workshop pro zprostředkovatele 

programů za oblasti justice  

a vnitro v rámci EHP a Norských 

fondů 2009–2014 v Bukurešti,  

15. a 16. 3. 2016

Ministerstvo financí

Kancelář finančních 

mechanismů

74,000

Bilaterální spolupráce zaměstnanců 

českých a norských ženských věznic

Vězeňská služba  

České republiky

Ředitelství norské  

nápravné služby 

932,985

Výměnná studijní cesta v rámci 

Norska a České republiky – výměna 

zkušeností a sdílení dobré praxe  

v oblasti elektronického monitoringu

Probační a mediační  

služba

Ředitelství norské  

nápravné služby 

1,115,438

Studijní cesta do Norska – výměna 

zkušeností a dobré praxe v oblasti 

otevřených věznic

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství norské  

nápravné služby 

414,000

Podpořené projekty a doprovodné aktivity