25

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Zavedení videokonferencí  

v resortu justice

Ministerstvo spravedlnosti

48,903,693

Studijní cesta do Norska – výměna 

zkušeností a dobré praxe v oblasti 

elektronického monitoringu  

a probačních domů

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství norské  

nápravné služby

*)

497,940

Multilaterální seminář v Polsku  

na téma „ECHR jako integrální 

součást justiční metodologie – 

motivace soudních rozhodnutí“

Ministerstvo spravedlnosti

Norská národní  

správa soudů

Rada Evropy

16,960

Multilaterální seminář v Rumunsku  

na téma „ECHR jako integrální 

součást justiční metodologie – 

motivace soudních rozhodnutí“

Ministerstvo spravedlnosti

Norská národní  

správa soudů

Rada Evropy

425,575

Studijní cesta do Norska – 

prohloubení znalostí 

o systému otevřené věznice

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství norské  

nápravné služby 

481,161

Mezinárodní konference – otevřená 

věznice (Stráž pod Ralskem)

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství norské  

nápravné služby 

302,372

Systém dalšího vzdělávání pracovníků 

Probační a mediační služby ČR

Probační a mediační služba

Ředitelství norské  

nápravné služby 

8,885,528

Projekty zranitelných skupin  

ve věznicích a vzdělávání 

zaměstnanců Vězeňské služby

Vězeňská služba  

České republiky

Alternativa k násilí  

(Alternativ til Vold) 

 

Ředitelství norské 

nápravné služby

12,908,786

Zvýšení efektivity přípravy  

vězňů před propuštěním  

z Věznice Nové Sedlo

Vězeňská služba  

České republiky

10,637,630

Podpořené projekty a doprovodné aktivity

*)

 Pod Ředitelství norské nápravné služby spadají norské věznice a všechna nápravná zařízení. Některé z nich 

byly zapojeny v projektech a aktivitách programu CZ15 (vyznačeno v části Spolupráce a partnerství).