Projekt v číslech:

20

32

 598

51

lůžek – kapacita nového oddělení

mladých odsouzených, kteří úspěšně 

absolvovali kurzy Malíř a Zedník

mladých odsouzených, kteří úspěšně 

absolvovali výchovný program

32

m

2

 celková plocha zrekonstruovaných prostor

m

2

 plochy nových prostor pro vzdělávací aktivity

Nástavba přízemní budovy určené pro ubytování 

a výuku mladistvých odsouzených ve věku 18-26 let 

ve Věznici Kuřim. Foto: Archiv Věznice Kuřim