19

Výstavba výrobně 

vzdělávací haly 

pro rekvalifikační 

kurzy vězňů 

před propuštěním 

ve Věznici Příbram 

Příjemce 
Věznice Příbram (ČR)

Cílem projektu bylo vytvořit vhodné prostory a podmínky pro odsouzené  
a práci s nimi, zejména pro profesní přípravu odsouzených. Nová hala,  
postavená v rámci projektu, disponuje prostorami pro jednoduché montážní 
práce, učebnami pro potřeby rekvalifikačních kurzů, vzdělávání a výchovně 
zájmové aktivity odsouzených. Z projektu bylo též financováno kompletní 
vybavení těchto prostor. V rámci projektu proběhly rovněž kurzy pro odsouzené  
s názvem 

Kuchařské práce a jednoduchá obsluha pro zařízení restauračního  

typu a Základní obsluha PC. 

Ředitel Věznice Příbram plk. Mgr. Jiří Purkart k projektu uvedl: 

„Vytvořením 

podmínek pro profesní vzdělávání odsouzených ve Věznici Příbram rozšíříme 
odsouzeným nejen možnosti v pracovní oblasti, ale i možnost jejich 
prosociálního uplatnění  v postpenitenciárním životě, neboť jak řekl již  
v 19. století významný francouzský spisovatel Stendhal (vlastním jménem  
Henri Marie Beyle): ‚Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li 
zatížen nákladem práce‘.“

Internetové stránky projektu: 

http://vscr.cz/o-nas/norske-fondy/pdp-6-pribram/