m

2

 celková plocha dílny pro praktickou výuku

217

Projekt v číslech:

110

700

 140

105

m

2

 místností pro praktickou výuku 

gastronomie a stolování

m

2

 celková plocha nově vybudovaných 

výukových prostor 

m

2

 keramické dílny pro volnočasové aktivity 

a program zacházení

35

úspěšných absolventů kurzů z řad odsouzených

m

2

 celková plocha nově vybudovaných prostor

Výrobní část výrobně vzdělávací haly 

ve Věznici Příbram. Foto: Michal Ureš