17

Zvýšení efektivity 

přípravy vězněných 

žen před propuštěním 

z Věznice Opava

Příjemce 
Věznice Opava (ČR)

Partner
Ředitelství norské 
nápravné služby (NO)

V rámci tohoto projektu proběhla rekonstrukce bývalé uhelné kotelny, kde  
vznikly nové učebny a prostory pro zaměstnávání odsouzených žen, včetně 
veškerého potřebného vybavení. Absolvováním kurzů 

Pracovněprávního 

poradenství a nácviku, Posílení dovedností potřebných k vedení řádného života  
po propuštění z výkonu trestu, Získání finanční gramotnosti
 a kurzu Zlepšení 
orientace na trhu práce po propuštění
 by měly odsouzené ženy nabýt vědomosti 
a dovednosti, které jim pomohou vést po propuštění řádný život.

V počítačové učebně rovněž proběhly a nadále budou probíhat kurzy základů 
PC dovedností.

Projekt rovněž v rámci bilaterální spolupráce umožnil financování studijních cest 
pro pracovníky české a norské vězeňské služby. Účelem byla výměna profesních 
zkušeností a dobré praxe v oblasti ženských věznic.

„Do programu jsem se přihlásila, abych si dala do pořádku svůj život a abych  
se dozvěděla něco z oblasti dluhů, které sice nemám, ale díky této zkušenosti 
budu připravena, kdybych se do nich dostala. Kurz mě naučil, jak si najít práci  
i navzdory záznamu v trestním rejstříku, jak sepsat životopis i motivační dopis. 
Také jsem se dozvěděla, jak sestavit domácí rozpočet a vyjít s penězi. Myslím si, 
že kurz může pomoci lidem, kteří mají snahu zařadit se zpátky do společnosti,“
 
uvedla jedna z odsouzených žen Věznice Opava. 

Internetové stránky projektu: 

http://vscr.cz/o-nas/norske-fondy/pdp-5-opava/