23

zaměstnanců norských a českých ženských věznic, 

kteří se zúčastnili bilaterální spolupráce

m

2

 celková plocha zrekonstruovaných prostor

m

2

 vybudované výrobní plochy 

m

2

 plocha nových prostor pro vzdělávací aktivity

Projekt v číslech:

87

 310

102

109

odsouzených žen ročně, které budou využívat 

výsledky projektu po jeho ukončení

odsouzených žen, které úspěšně absolvovaly 

vzdělávací kurzy

122

Zrekonstruovaná budova bývalé kotelny, 

kde vznikly prostory pro zaměstnávání 

a vzdělávání odsouzených žen ve Věznici 

Opava. Foto: Archiv Věznice Opava

min.