15

Zvýšení efektivity 

přípravy vězňů 

před propuštěním 

z Věznice Nové Sedlo

Příjemce 
Věznice Nové Sedlo (ČR)

Projekt zaměřený na zvýšení kapacity pro zacházení s vězni spočíval 
v rekonstrukci bývalé kotelny a vytvoření prostor pro vzdělávací středisko, 
kde proběhly a i nadále budou probíhat certifikované rekvalifikační kurzy 
pro odsouzené – 

Truhlářské práce a Údržba veřejné zeleně. Tyto kurzy 

mají přispět k úspěšnějšímu návratu odsouzených do společnosti a k jejich 
uplatnění na trhu práce. 

Na rekonstrukci bývalé kotelny se podíleli sami odsouzení, kteří tímto získali, 
pod vedením odborného dozoru, zkušenosti v oboru pomocných stavebních 
prací. Součástí projektu bylo rovněž pořízení potřebného vybavení do nově 
zrekonstruovaných prostor. 

„Při hodnocení projektu Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním 
z Věznice Nové Sedlo se musíme především vyvarovat toho, abychom mladému 
člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu, jako životní cíl. Hodnocení 
člověka má vycházet právě z toho, co dává, ne z toho, co je schopen získat. 
Toto by měl být náš hlavní cíl,“
 zmínil Peter Steňko, člen realizačního týmu, 
koordinátor investic.  

Internetové stránky projektu: 

http://vscr.cz/o-nas/norske-fondy/pdp-4-nove-sedlo/