Projekt v číslech:

199

103

 269

20

odsouzených mužů, kteří úspěšně absolvovali 

kurz Truhlářské práce

odsouzených mužů, kteří úspěšně absolvovali 

kurz Údržba veřejné zeleně

20

odsouzených mužů ročně, kteří budou využívat 

výsledky projektu po jeho ukončení

min.

100

m

2

 plocha nově vybudovaných odborných dílen

m

2

 plocha dvou nových učeben  

m

2

 zbývající plocha vzdělávacího střediska

Truhlářská dílna v novém objektu

ve Věznici Nové Sedlo. Foto: Michal Ureš