328

2

 16

Projekt v číslech:

747

59

 3

7

4

proškolených zaměstnanců v rámci odborných 

vzdělávacích kurzů a tematických školení 

k intervenčním programům

 proškolených zaměstnanců pro jednání se specifickou 

skupinou cizinců ve věznicích

nové intervenční programy

věznic, do nichž byly nové programy zavedeny

věznice, v nichž byly rozšířeny 

stávající programy

 konzultací poskytnutých vězněným 

cizincům v 19 věznicích

 jazykových mutací, do nichž byly materiály přeloženy

vytvořené materiály pro cizince

Seminář ve spolupráci s norským partnerem 

Alternativa k násilí na téma Práce s násilnými 

pachateli. Foto: Archiv GŘ VS