9

Zavedení 

videokonferencí 

v resortu justice 

Příjemce 
Ministerstvo 
spravedlnosti (ČR)

Hlavním cílem projektu bylo zavedení videokonferencí do resortu justice,  
tj. zavedení multimediálního způsobu komunikace, který umožňuje v reálném  
čase přenos zvuku, obrazu a dat mezi dvěma a více subjekty.

V rámci projektu proto byla pořízena videokonferenční zařízení, centrální hardware 
prvky a záznamová zařízení, která umožní provádění a ukládání nahrávaných 
hovorů včetně obrazu. Vzhledem k tomu, že nové technologie s sebou někdy 
nesou negativní přijetí budoucích uživatelů, bylo zásadní aktivitou projektu také 
jejich zaškolení.

V průběhu realizace projektu byla navázána spolupráce s Policií ČR a vybranými 
psychiatrickými nemocnicemi, které rovněž videokonferenční zařízení ve své 
činnosti využívají. Na základě této spolupráce, byla na rozdíl od původního  
záměru projektu, tedy propojení pouze v rámci resortu justice, zajištěna možnost 
propojení s videokonferenčními zařízeními dalších subjektů. 

Hlavními přínosy využívání videokonferenčních zařízení je zejména úspora  
peněz, času a vyšší bezpečnost. Využitím videokonferenčních zařízení je  
možné výrazným způsobem snížit zejména finanční náklady na eskorty osob  
ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osob umístěných ve vazebních věznicích, 
či náklady na svědečné a znalečné. Snižování počtu eskort s sebou nese nejen 
finanční úsporu, ale také snižování bezpečnostních rizik, která jsou s každou 
eskortou spojena. 

O dalších přínosech využívání videokonferenčních zařízení se na  závěrečné 
konferenci k projektu zmínil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. 

„Od roku 2003, 

kdy byla v české soudní síni poprvé využita videokonference, jsme se posunuli 
o kus dále. Způsob takové komunikace je flexibilní a efektivní, vyžaduje totiž 
správné vedení, účastnící se díky tomu stručněji a přesněji vyjadřují.“ 

Internetové stránky projektu: 

http://www.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=5893&d=340661