Dodávka a instalace technologie pro služby NKA

Počet zahraničních studijních cest

Počet proškolených obsluhujících příslušníků

1
3

15

Projekt PDP 2 v číslech