6

Citlivá data obsažená v elektronických pasech občanů zemí EU musí být 
chráněna proti neoprávněnému vyčtení. Takovými citlivými daty uchováva-
nými na čipu jsou nejen biometrická fotografie obličeje osob, ale také otisky
prstů. Povinností každého státu je vytvořit

národní infrastrukturu pro ověření 

integrity a autenticity elektronických cestovních dokladů s biometrickými 
prvky,
tzv. ePasů a jejich ověření vůči držitelům. Vytvořená Národní kontrolní
autorita (NKA) se stane součástí mezinárodní bezpečnostní infrastruktury
zejména za účelem bezpečné výměny certifikátů.

Systém NKA je jedinou českou certifikační a verifikační autoritou, která
umožňuje ověřit pravost ePasu a vyčíst z něj otisky prstů certifikovaným
terminálem. Cílem projektu je stav, kdy NKA provozovaná Ředitelstvím služby
cizinecké policie bude kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb  
pro inspekční systémy, jejichž terminály přistupují k biometrickým údajům
uloženým ve strojově čitelných veřejných dokladech s biometrickými  
prvky, a to zejména pro účely hraniční kontroly. Orgány ochrany hranic a další
oprávněné subjekty tak budou moci ověřit pravost dokladu, doklad vůči  
osobě a její totožnost, a tím přispět k ochraně nejen schengenského prostoru.

Efektivnější a bezpečnější 

kontrola hranic 

PDP 2 Vybudování Národní kontrolní autority (NKA)

Období realizace: 

1. 1. 2015 – 30. 4. 2017

Cíl: 

Vybudování systému Národ- 

ní kontrolní autority za účelem

distribuce certifikátů nutných

pro ověření pravosti elektro-

nických cestovních dokladů

s biometrickými prvky  

a pro vyčtení otisků z nich.

Schválený grant: 

37 050 842 Kč

Jakou zajímavost jste  

v průběhu realizace zažili?

„Zajímavé možnosti nabízí 

systém NKA především  

do budoucna. S ohledem 

na trend využívání nových 

bezpečnostních prvků může 

být NKA využita například  

pro přístup k obrazům 

skenování oční duhovky  

v případě, že bude tento 

obraz součástí osobního 

dokladu.“

plk. Mgr. Petr Malovec Ph.D., 

vedoucí oddělení Národní 

situační centrum ochrany 

hranic

Projekty Programu CZ14