Počet vzdělávacích akcí

Počet IT kurzů

Počet účastníků zahraničních cest

Počet proškolených policistů v prevenci a boji 
s přeshraničním a organizovaným zločinem

Počet návštěv zahraničních expertů

15

9

42

850

8

Projekt PDP 1 v číslech