Program CZ14 v číslech

①  Přepočet fixním kurzem: 26,50 Kč/EUR 

Příjemce podpory

Počet podpořených projektů

Součet schválených grantů na realizaci 
6 předem definovaných projektů

Projekty realizovány v letech

Počet e-Gate na mezinárodním 
Letišti Václava Havla v Praze

Počet průchodů hranic s využitím e-Gate 
pro účely zvýšení účinnosti zajištění ochrany 
vnějších hranic schengenského prostoru

Počet multifunkčních čtecích zařízení instalova-
ných na 5 mezinárodních letištích v ČR

Počet nových pracovišť GIS (Geografický 
informační systém Policie ČR)

Počet proškolených policistů celkem 
za Program CZ14

• v oblasti  prevence a boji s přeshraničním 
 a organizovaným zločinem
• v oblasti policejní práce ve vztahu 
 k minoritní skupině Romů

Policejní prezidium

České republiky

6

148 752 821 Kč

2014−2017

17

100 000

80

8

1 012

850

65

více než

měsíčně