2

Výsledky Programu CZ14

• zvýšení kompetence policistů podle schengenských pravidel (PDP 1)
• využití dostupného technického vybavení pro přeshraniční
policejní spolupráci (PDP 1)
• zvýšení efektivnosti a bezpečnosti při hraničních kontrolách
na mezinárodních letištích (PDP 2 a PDP 3)
• zlepšení plánování a doby reakce policie (PDP 4 a PDP 5)
• analýza předchozích a aktuálních problémů na úseku práce policie
s romskými komunitami (PDP 6)
• posílení nezbytné znalosti v práci mezi policií a romskou komunitou (PDP 6)

O programu

Zprostředkovatelem

Programu CZ14 je  

Ministerstvo financí ČR.

Partnerem programu je  

Ministerstvo vnitra ČR,  

na které jsou prostřednictvím

Dohody o partnerství delego-

vány některé z povinností

Zprostředkovatele nebo  

jejich části.

Hlavním cílem Programu CZ14 je zvýšení bezpečnosti obyvatel 

pomocí efektivní spolupráce mezi orgány, které prosazují právo 

v zemích Schengenu a bojují proti organizovanému zločinu, včetně 

obchodování s lidmi. 

Z Programu bylo podpořeno celkem 6 předem definovaných 

projektů (dále jen PDP), které realizuje Policejní prezidium  

České republiky.

Díky těmto projektům dochází k rozvoji a zlepšování struktur, 

systémů a technických zařízení s cílem zlepšit předpisy  

a pravidla schengenského prostoru.

 

O programu