Projekty Programu CZ14 

4
Projekt PDP 1 
Schengenská spolupráce 
a potírání příhraniční 
kriminality

10
Projekt PDP 4 Aplikace 
geografického 
informačního systému 
Policie ČR v přímém 
výkonu služby 

6
Projekt PDP 2 
Vybudování Národní 
kontrolní autority
(NKA)

12
Projekt PDP 5 Zajištění 
jednotné platformy 
pro vytěžování dat 
z informačních systémů 
Policie ČR

8
Projekt PDP 3 Posílení 
systému automatizované 
kontroly e-Pasu 
na mezinárodních 
letištích (e-Gate)

14
Projekt PDP 6 Zavádění 
policejních specialistů 
v oblasti policejní práce 
ve vztahu k minoritní 
skupině Romů v sociálně 
vyloučených lokalitách