Projekt PDP 6 v číslech

Počet zavedených policejních specialistů pro práci 
s romskou menšinou ve vyloučených lokalitách

Počet vyškolených stávajících styčných 
důstojníků pro menšiny (pro práci s romskou 
menšinou ve vyloučených lokalitách)

Počet vyškolených stávajících vysokých policejních 
důstojníků v oblasti koncepčního řízení policejní práce 
s romskou menšinou v rámci jednotlivých krajských 
ředitelství policie a policejního prezidia

Počet vytvořených analytických studií

Počet vzdělávacích akcí

Počet zahraničních studijních cest

40

15

10

1

10