14

Po vzoru zahraničních zkušeností v aplikaci práce s romskou minoritou
ve vyloučených lokalitách připravila Policie ČR projekt, jehož hlavním cílem
bylo zlepšení vzájemných vztahů mezi policií a romskou komunitou, a to
zejména v oblastech se zvýšeným sociálním napětím a dílčími konflikty.

Projekt se zaměřil na vypracování sociologické studie k aktuálním potřebám
policejní práce v sociálně vyloučených lokalitách. Na výsledky studie navázaly
další aktivity, zejména prohlubování mezinárodních kontaktů, zkušeností,
metod a postupů aplikovaných v zahraničí při práci s Romy. Vyškolení policejní
specialisté získali kvalitní materiály, které jim usnadní praktický výkon
každodenní služby.

Praktická aplikace zahraničních zkušeností adaptovaných na tuzemské
podmínky v konečném důsledku povede k

minimalizaci trestné činnosti 

ve vyloučených lokalitách a ke snížení interetnických konfliktů mezi Romy 
a majoritou v ČR.
Policie ČR bude díky realizaci projektu lépe adaptována
na podmínky vzrůstající společenské diverzity.

Policejní specialisté 

pro romskou minoritu

PDP 6 Zavádění policejních specialistů v oblasti  

policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů  

v sociálně vyloučených lokalitách 

Období realizace: 

20. 10. 2014 – 30. 4. 2017

Cíl: 

Vyškolení policejních

specialistů v oblasti policejní

práce ve vztahu k minoritní

skupině Romů v sociálně

vyloučených lokalitách  

a jejich zavedení do výkonu

služby, stejně jako doplnění

vzdělání v této problematice

u stávajících styčných

důstojníků pro menšiny

a vybraných policejních

manažerů.

Schválený grant: 

13 250 000 Kč

Jakou zajímavost jste  

v průběhu realizace zažili?

„Mezi nevšední zážitky patřila 

zejména návštěva romských 

osad na východním Slovensku 

a setkání s romskými umělci  

v košickém divadle Romathan. 

V závěru vystoupení se přidali 

k tanci i čeští policisté.“

JUDr. Mgr. Václav Vlček, 

manažer projektu

Projekty Programu CZ14