Počet proškolených policistů

Počet nakoupených specializovaných 
analytických GIS SW

Počet nakoupených HW prvků (např. testovací mobilní 
telefony, velkoformátový laminátor a skener, tiskové 
zařízení, desktop pracovní stanice, servery, apod.)

Počet nových pracovišť GIS

15

8

51

8

Projekt PDP 4 v číslech