Počet e-Gate na mezinárodním 
Letišti Václava Havla v Praze

Počet multifunkčních čtecích zařízení instalovaných 
na 5 mezinárodních letištích v ČR

Počet průchodů hranic s využitím e-Gate pro účely 
zvýšení účinnosti zajištění ochrany vnějších hranic 
schengenského prostoru

Počet proškolených policistů

17

80

100 000

 

30

Projekt PDP 3 v číslech

více než

měsíčně