Kontakty

Ministerstvo financí – Zprostředkovatel programu
czp@mfcr.cz

Ministerstvo kultury – Partner programu
www.norskefondy.cz

Červen 2017

podpořených projektů a doprovodných aktivit

mil. Kč realizovaných v letech 2014–2017

49  

452  

za

www.eeagrants.cz

www.norwaygrants.cz

#Inspirace&Spolupráce

Administrativa, která se vyplatí!

Foto na obálce: Historická železniční vozidla 
v rekonstruované Výtopně v Kořenově, 
ve které probíhá jejich údržba pro historické 
jízdy po nejstrmější železnici v Čechách. 
Výtopna spolu s vozidly je přístupná mimo 
jiné i v rámci prohlídky Muzea ozubnicové 
dráhy. Foto: Pavel Šturm