16

 10

 2

Novogotický templ v zámeckém parku v Krásném 

Dvoře prošel celkovou stavební i památkovou obnovou. 

V templu je nyní expozice o historii krajinářských 

parků a nově je možné navštívit i romantickou 

vyhlídku. Konají se zde koncerty i vzdělávací programy 

pro děti a mládež. Foto: PhDr. Šárka Kovaříková, 

Národní památkový ústav

mil. Kč

předložených žádostí – 12% úspěšnost získání grantu 

projektů

projektů v bilaterální spolupráci

projekty v rámci židovského kulturního dědictví

doprovodných aktivit

452,5

17

 209

 4

 28

 21

Program v číslech

projektů nemovitých památek (jejich 

uchování, obnova a prezentace)

projektů movitých památek, sbírek 

a písemného kulturního dědictví (jejich 

restaurování, uchování a prezentace)

předem definované projekty v oblasti 

průmyslového dědictví a digitálního 

restaurování filmů