55

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Obnova interiéru a mobiliáře 

funkcionalistické synagogy  

v Brně a její zpřístupnění

Židovská obec Brno

Židovské muzeum Oslo

 

5 416 850

Posílení bilaterální spolupráce: 

vernisáž a kulturní akce

Židovská obec Brno

Židovské muzeum Oslo

351 820

Obnova židovského hřbitova 

v Mělníku v ulici Dobrovského

Město Mělník

 

7 039 009

PRALIT – Záchrana a zpřístupnění 

pražské židovské literatury

Městská knihovna v Praze

 

6 854 000

Záchrana staticky havarijní funerální 

architektury v areálu židovského 

hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská   

Židovská obec v Praze

 

4 754 868

Spolupráce na dokončení záchrany 

hrobek Lederer – restaurování 

kamene a Kubinzky – restaurování 

vnitřní části na Novém židovském 

hřbitově v Praze 3.

Židovská obec v Praze

Univerzita v Oslu

529 980

Spolupráce na záchraně kovových 

ozdobných prvků a dveří rodinné 

hrobky Weltsche na Novém 

židovském hřbitově v Praze 3

Židovská obec v Praze

Vyšší odborná škola Odda

530 000

Spolupráce na záchraně neogotické 

hrobky A. Lederer na Novém 

židovském hřbitově v Praze 3

Židovská obec v Praze

Univerzita v Oslu

529 980

Spolupráce na záchraně ozdobného 

plůtku neogotické hrobky A. Lederer 

na Novém židovském hřbitově  

v Praze 3

Židovská obec v Praze

Vyšší odborná škola Odda

530 000

Celkem

452 465 048

Židovské kulturní dědictví