54

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Záchrana a obnova renesančního 

kostela Nanebevzetí Panny Marie  

v Horním Maršově

Obec Horní Maršov

Asociace církevních 

zaměstnavatelů

 

Římskokatolická farnost  

u svatého Jakuba v Brně

Římskokatolická farnost – 

arciděkanství Kutná Hora

12 705 000

Záchrana rotundy sv. Václava  

na Malostranském náměstí  

v Praze

Univerzita Karlova, 

Matematicko-fyzikální  

fakulta

 

7 318 041

Zámek Koleč – Muzeum včelařství

Nadační fond Koleč

 

16 613 364

ZUBAČKA – UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ 

DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR  

A KRKONOŠ

Železniční společnost  

Tanvald, o. p. s.

Muzeum Norsk Jernbaneklubb  

Museet Gamle Vossebanen

15 302 827

Prohloubení partnerství:  

České dny v Bergenu

Železniční společnost  

Tanvald, o. p. s.

Muzeum Norsk Jernbaneklubb  

Museet Gamle Vossebanen

198 406