53

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

SHZ Český Krumlov –  

Centrum studijních pobytů 

Národní památkový ústav

Univerzita HLB – Fakulta 

zemědělství a rozvoje venkova

Dalhousie University, Fakulta 

umění a sociálních věd

Akademie múzických umění 

Praha, Ústav taneční vědy, 

Hudební a taneční fakulta AMU

České vysoké učení technické  

v Praze, Fakulta architektury

Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Filozofická fakulta

Město Český Krumlov

Nadace barokního divadla

Univerzita Karlova v Praze, 

Centrum pro otázky životního 

prostředí

25 656 671

Mezinárodní konference při 

slavnostním otevření Studijního 

centra na státním hradu a zámku 

Český Krumlov

Národní památkový ústav

Univerzita HLB – Fakulta 

zemědělství a rozvoje venkova

  

Dalhousie University, Fakulta 

umění a sociálních věd

529 267