52

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Průhonický park – Obnova 

Podzámeckého alpina

Botanický ústav 

AV ČR, v. v. i.

Univerzitní museum v Tromso 

25 436 656

Rekonstrukce a rehabilitace chrámu 

sv. Jakuba v Brně – Monumentum 

sacrum Brunense

Římskokatolická farnost 

u kostela sv. Jakuba, Brno

Asociace církevních 

zaměstnavatelů

Obec Horní Maršov

Římskokatolická farnost – 

arciděkanství Kutná Hora

29 019 000

Revitalizace kláštera sv. Anežky 

České. Historický skvost uprostřed 

metropole

Národní galerie

Norský institut pro výzkum 

kulturního dědictví

Nadace Stiftelsen herStay 

fundational

České vysoké učení technické

29 571 000

Revitalizace kostela Nanebevzetí 

Panny Marie v Konojedech u Úštěku

Spolek pro obnovu  

památek Úštěcka

Nakladatelství ARFO forlag 

for arkitektur og kunst

Nadační fond obětem 

holocaustu

Univerzita Jana Evangelisty 

Purkyně

29 071 748