51

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Obnova vybraných obrazů a nábytku 

Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Arcibiskupství olomoucké

Norský institut pro výzkum 

kulturního dědictví 

Muzeum umění Olomouc

Národní památkový ústav

14 961 490

Obnovený ZÁMEK SVIJANY prezentuje 

unikátní naleziště z doby bronzové  

a další historii a kulturu

PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Institut archeologie, Island  

Liberecký kraj

Národní památkový ústav – 

Územní památková správa  

na Sychrově

Obec Svijany

Severočeské muzeum

29 760 000

Spolupráce s islandskou organizací 

Institute of Archaeology

PIVOVAR SVIJANY, a.s.

Institut archeologie, Island 

395 590

Památková obnova historické 

Novomlýnské vodárenské věže a její 

zpřístupnění veřejnosti – 1. etapa

Muzeum hlavního města 

Prahy

Sbor dobrovolných hasičů 

Praha 1, o.s.

29 600 000

Muzejní expozice v historických 

interiérech – spolupráce s Muzeem 

Architektury Národního muzea v Oslo

Muzeum hlavního města 

Prahy

Národní muzeum – Muzeum 

architektury

438 397

Spolupráce při tvorbě expozic, 

výměna informací a sdílení znalostí 

mezi Muzeem hlavního města Prahy 

a Muzeem města Bergen

Muzeum hlavního města 

Prahy

Muzeum města Bergen

405 158