50

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Návrat historických letadel  

do památných hangárů č. V a VI  

AERO v Letňanech

LOM PRAHA, s. p.

Vojenský historický ústav 

Praha

22 898 722

Obnova a rehabilitace kostela  

sv. Jakuba v Kutné Hoře – památce 

UNESCO

Římskokatolická farnost – 

arciděkanství Kutná Hora

Asociace církevních 

zaměstnavatelů

Biskupství královehradecké

České dědictví UNESCO

Město Kutná Hora

Obec Horní Maršov

Římskokatolická farnost  

u svatého Jakuba v Brně

Univerzita Pardubice – Fakulta 

restaurování

Vysoké učení technické  

v Brně

29 196 000

Požární ochrana kostela sv. Jakuba  

a dalších historických budov v Kutné 

Hoře, památce UNESCO

Římskokatolická farnost – 

arciděkanství Kutná Hora

Obec Røros 

336 738

Obnova novogotického templu  

v zámeckém parku v Krásném Dvoře

Národní památkový ústav

 

13 073 781

Obnova střechy a opláštění kostela 

Panny Marie Sněžné

Římskokatolická farnost 

Velké Karlovice

Arcibiskupství olomoucké

Obec Velké Karlovice

5 048 487