49

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Dokončení obnovy interiéru  

poutního chrámu Panny Marie 

na Chlumku v Luži

Římskokatolická  

farnost Luže

 

14 959 842

Generální restaurování NKP 

Třebechovického betlému

Město Třebechovice  

pod Orebem

České sdružení přátel 

betlémů, o.s.

5 700 856

Betlémy v Čechách a Lichtenštejnsku 

– uchovávání, obnova a prezentace 

kulturního dědictví 

Město Třebechovice  

pod Orebem

Restaurátorský ateliér  

Klaus Brandl

195 928

Betlémy v Lichtenštejnsku – 

prezentace betlemářského  

kulturního dědictví

Město Třebechovice 

pod Orebem

Restaurátorský ateliér 

Klaus Brandl

279 268

Historické tapiserie a textil ze sbírky 

Uměleckoprůmyslového musea  

v Praze – konzervace a prezentace

Uměleckoprůmyslové 

museum v Praze

Univerzitní museum  

v Bergenu

8 357 118

Jak jde kroj, tak se stroj

Valašské muzeum v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm

Maihaugen

16 903 120

Knihy znovu nalezené

Národní knihovna  

České republiky

Nadace Stiftelsen Arkivet

10 547 858

Teorie v praxi – využití  

edukačního programu

Národní knihovna  

České republiky

Nadace Stiftelsen Arkivet

528 120

Vytvoření edukačního  

programu: Po stopách knih

Národní knihovna  

České republiky

Nadace Stiftelsen Arkivet

528 435

Výzkum provenienčních znaků

Národní knihovna  

České republiky

Nadace Stiftelsen Arkivet

454 030

Prohlubování výzkumu  

kulturního dědictví

Národní knihovna  

České republiky

Nadace Stiftelsen Arkivet

529 590

Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, 

ulice Horova–Husova, ev. č. SU-002

Město Jeseník

 

4 253 608

Movité a nemovité kulturní dědictví