48

Legenda

Předem definované projekty

Název projektu

Příjemce grantu

Partner projektu

Grant (Kč)

Digitální restaurování českého 

filmového dědictví

Národní filmový archiv

CESNET

Norská národní knihovna

21 200 000

Seminář o zpřístupňování 

audiovizuálního dědictví

Národní filmový archiv

Asociace evropských 

cinematék

 

Kancelář Kreativní  

Evropa – MEDIA, ČR

 

Norská národní knihovna

346 200

Tři oříšky pro Popelku v Oslo

Národní filmový archiv

Norská národní knihovna 

140 450

Norská technická  

a vědecká univerzita

Norský týden v Ponrepu

Národní filmový archiv

Norská národní knihovna

125 723

Průmyslové dědictví

Národní památkový ústav

Norské ředitelství 

kulturního dědictví

3 081 764

Požární ochrana industriálních 

památek a historických budov

Národní památkový ústav

Norské ředitelství 

kulturního dědictví

260 288

doprovodná aktivita, která rozšiřuje spolupráci 

s partnery z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

partner z Norska 

partner z Islandu

partner z Lichtenštejnska

partner z České republiky

partner z jiných zemí