2

45

Kontrolní den postupu prací na vyšívaném paravánu 
v restaurátorské dílně v Černošicích. Foto: Ondřej Kocourek

Tapiserie Caesar překračuje řeku Rubikon, výstava Umění 
restaurovat. Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze ve Valašském 
Meziříčí. Foto: Ondřej Kocourek