1

44

Uměleckoprůmyslové museum v Praze shromažďuje, zpracovává a uchovává minulost 

a současnost uměleckého řemesla, užitého umění a designu pro budoucnost, a to v českém 

i mezinárodním kontextu. Hlavním předmětem činnosti je základní a aplikovaný výzkum 

v oblasti dějin českého a zahraničního užitého umění, designu, knižní kultury, fotografie 

a oděvní tvorby. Museum odborně spravuje a vědecky zpracovává umělecké sbírky 

a výsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, 

výstav a expozic, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí. Významnou součástí 

muzejních sbírek je kolekce textilu. Uměleckoprůmyslové museum v Praze spravuje 

nejrozsáhlejší soubor historických tapiserií ze všech muzeí v České republice.

Více o projektu: www.upm.cz