43

Historické tapiserie 

a textil ze sbírky 

Umělecko- 

průmyslového 

musea v Praze – 

konzervace 

a prezentace

Svým rozsahem je projekt unikátní. Doposud žádná jiná instituce neprovedla  
v tak krátkém čase podobně rozsáhlé restaurování historických tapiserií. 
Během dvaceti měsíců bylo restaurováno a následně vystaveno devět tapiserií 
vyrobených v  17.–18. století v předních evropských manufakturách – v belgickém 
Bruselu a Audenarde, francouzském Lille a Aubussonu – a konvolut dvanácti 
novověkých liturgických textilií pocházejících z Čech, Španělska a Itálie.Práce 
probíhaly v restaurátorských dílnách po celé republice a byly průběžně 
konzultovány s odbornými zahraničními i tuzemskými pracovníky. 

Hlavním výstupem projektu byla výstava „Umění restaurovat. Tapiserie  
a liturgický textil ze Sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze,“ která se 
konala ve Valašském Meziříčí s reprízou v Jindřichově Hradci. 

Současně proběhl workshop za účasti zástupce partnerské instituce  
Univerzitního muzea v Bergenu a byla uspořádána mezinárodní konference 
Restaurování / konzervování historického textilu, které se zúčastnili pracovníci 
muzeí, škol a soukromí restaurátoři textilu z Česka, Slovenska a Rakouska. 
Zahraniční účastníci ocenili profesionalitu práce českých restaurátorů a dále 
hodnotili jako významné pozitivum fakt, že v České republice působí dvě dílny 
zabývající se restaurováním a především výrobou tapiserií, což je v rámci 
středoevropského kontextu unikát.

Příjemce 
Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze (ČR)

Partner
Univerzitní muzeum 
v Bergenu (NO)