Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

spravuje rozsáhlou textilní sbírku, jejíž 

důležitou částí jsou tapiserie a liturgický textil. 

Vzhledem k finanční náročnosti se zejména 

tapiserie konzervují a restaurují minimálně. 

Díky projektu se podařilo ošetřit a navrátit zpět 

do výstavních sálů předměty, které doposud 

nemohly být vystaveny.

Vybrané úspěšné projekty