Liturgické textilie, výstava Umění restaurovat. 

Tapiserie a liturgické textilie ze sbírek 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze 

ve Valašském Meziříčí. Foto: Ondřej Kocourek

Historické tapiserie a textil 

ze sbírky Uměleckoprůmyslového 

musea v Praze – konzervace

a prezentace