2

4

5

3

39

1–5 Restaurátoři opravovali nejen unikátní mechaniku a konstrukci, 

která byla v havarijním stavu, ale také ulámané části 
jednotlivých figurek betlému. O celoroční práci na restaurování 
a spolupráci s lichtenštejnským restaurátorem Klausem 
Brandlem bude pojednávat filmový dokument. Foto: Archiv 
Třebechovického muzea betlémů a Lenka Šlitrová