S odkazem na význam kulturního dědictví jako 

zdroje národní a evropské identity byla zvláštní 

pozornost věnována uchování kulturního 

dědictví pro další generace a jeho zpřístupnění 

veřejnosti. Obnova památek otevírá nové 

příležitosti k jejich oživení. Přispívá k rozvoji 

vědomostí a podporuje využití historických 

řemeslných postupů i tradičních dovedností  

a jejich sdílení.

O programu