37

Generální 

restaurování 

Třebechovického 

betlému

Cílem projektu byla celková rehabilitace památky a zvýšení povědomí o její 
hodnotě. Jako celek nebyl Třebechovický betlém nikdy opravován a restaurován. 
Zajištění funkčnosti celého převodového systému betlému na další desítky let  
bez nutnosti dalších rozsáhlejších zásahů tak umožnilo, aby Proboštův betlém  
v Třebechovicích zůstal i nadále důstojným reprezentantem jedinečné a stále živé 
tradice betlemářství.

Restaurátorské práce pod odborným dohledem pracovníků památkové péče 
trvaly necelý rok a opravený betlém byl celkově zpřístupněn veřejnosti v polovině 
května 2016. Restaurování probíhalo za přítomnosti veřejnosti, která mohla 
sledovat jednotlivé etapy restaurování přes prosklenou stěnu expozice. Betlém  
byl kompletně odstrojen, jeho konstrukce zpevněna a vyrovnána a jednotlivé  
části restaurovány. Během prací byly dodržovány původní postupy a technologie 
z konce 19. a počátku 20. století, např. ošetření mechaniky betlému dle starých 
postupů mistrů sekernického řemesla. Souběžně s restaurátorskými pracemi 
probíhal také historický průzkum. 

Doplňkově, ve spolupráci s odborným poradcem a restaurátorem z Lichtenštejnska 
Klausem Brandlem, vznikl 3D model mechaniky betlému.

„Práce na projektu byla i jedinečným setkáním. Každý, kdo se na realizaci podílel, 
byl jako kamínek do mozaiky, bez kterého by se realizace projektu nemohla 
uskutečnit. Hodiny konzultací a diskusí v rámci projektu se ani nedají spočítat. 
Nyní může být odkaz unikátního Proboštova betlému předáván dál, jak si to jeho 
tvůrce jistě přál.“

Mgr. Silvie Dušková, manažerka projektu

Příjemce 
Město Třebechovice 
pod Orebem (ČR)

Partner
České sdružení přátel 
betlémů, o.s. (ČR)