mil. Kč výše grantu 

osob se podílelo na restaurování a dokumentaci

hodin restaurátorských prací

V číslech

 5,7

 15

 

 35 000

1

nový motor s řídící jednotkou a systémem kontrolních 

čidel, vyvinutý ve spolupráci s Elektrotechnickou 

fakultou na Západočeské univerzitě v Plzni

Pohled na odstrojený betlém.

Foto: Lenka Šlitrová