Třebechovický Proboštův betlém patří mezi 

nejcennější movité národní kulturní památky 

České republiky. Celodřevěný betlém vznikal 

od roku 1885 po dobu více než 40 let a ve svém 

rozsahu nemá v evropském kontextu jako 

mechanický uměleckořemeslný organismus 

srovnání. Je unikátní nejen svým rozsahem 

a řemeslným provedením, ale především 

myšlenkovým záběrem. Je to práce hluboce 

věřícího člověka, který své dílo pojal jako oltář 

a mistrně přitom využil všech dostupných 

prvků lidové tvorby a tradičního způsobu 

ztvárnění betléma. Jeho volba čisté řezby  

a zachování jednoty materiálového provedení, 

včetně využití celodřevěné mechaniky, je sama 

o sobě jedinečná. 

Vybrané úspěšné projekty