Třebechovický betlém. 

Foto: Lenka Šlitrová

Generální restaurování 

Třebechovického betlému