32

„Když jsem byl požádán, abych se stal ministrem pro záležitosti EU a EHP, nikdy 
se mi ani nesnilo, že by film ze sedmdesátých let mohl posílit vazby a spolupráci 
mezi dvěma zeměmi. Digitální restaurování filmu Tři oříšky pro Popelku ukazuje, 
že tomu tak být může. EHP a Norské fondy poskytly příležitost k posílení 
spolupráce mezi Norskem a Českou republikou v řadě oblastí, včetně výzkumu, 
změny klimatu a občanské společnosti. Na obou stranách existuje velký zájem  
a značný potenciál k využívání grantů na podporu spolupráce mezi oběma 
zeměmi v nadcházejících letech.“

Vidar Helgesen, ministr pro EEA a EU

Doplňkově proběhla i filmová přehlídka Norský týden v Praze, na kterou dorazilo 
více než 300 diváků. Film Tři oříšky pro Popelku slavil velký úspěch v Norsku, kde 
byla na konci roku 2015 za účasti režiséra Václava Vorlíčka uvedena slavnostní 
premiéra digitálně restaurované verze této známé pohádky. Tato pohádka patří  
od 70. let mezi stálice vánočního programu norské televize. 

Národní filmový archiv byl založen roku 1943. Vedle klíčové archivní role se NFA zabývá 

vědeckou a publikační prací, zpřístupňuje filmové dědictví a také hospodaří s českými 

filmy. NFA se stal již v roce 1946 členem Mezinárodní federace filmových archivů (FIAF)  

a dnes patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě.